Reading:
Hizmet Şartları
9 ay ago

Hizmet Şartları

Sürüm 1.4, Revizyon 12


§ 1 Amaç kapsamı ve amacı
sözleşme

Aşağıdaki koşullar (“Genel Sözleşme Koşulları”), Lennart Guth tarafından üretilen, bundan böyle MailMergic olarak anılacak olan ve internet üzerinden hizmet olarak yazılım olarak sağlanan standart yazılım programlarının (“Yazılım”) kullanımı ve operasyonel desteği için geçerlidir.
Sözleşmenin konuları şunlardır:

 • İnternet üzerinden kullanılmak üzere www.mailmergic.com’da listelenen yazılım programlarının sağlanması ve
 • Müşteri verilerinin veri sunucularında saklanması

Bireysel olarak geliştirilen yazılım programları bu sözleşmenin konusu değildir.

§ 2 Hizmetlerin türü ve kapsamı

Karşılıklı hizmetlerin türü ve kapsamı sözleşmeye dayalı anlaşmalarla düzenlenir. Sözleşmede tanımlanan hizmetlerin kapsamı, üzerinde anlaşmaya varılan kalite olarak kabul edilir. Belirleyici faktörler şunlardır:

 • Sözleşmede listelenen yazılımın tanımlanmış hizmet kapsamı,
  Ilgili
 • Kullanıcı belgeleri ayarlandı
 • sözleşmede öngörülen kullanıma uygunluk,
 • sözleşmede belirtilen koşullar,
 • aşağıdaki koşullar,
 • Genel olarak uygulanan teknik yönergeler ve teknik standartlar, özellikle de Yorum İsteği (RFC) ve W3C’de (World Wide Web Konsorsiyumu) belgelendiği gibi İnternet Mühendisliği Görev Gücü’nün (IETF) uluslararası standartları ve önerileri.

Tutarsızlık olması durumunda, sözleşmeye dayalı anlaşmalar yukarıdaki sırayla uygulanır.

Diğer koşullar, özellikle sözleşme ortağının genel hüküm ve koşulları, MailMergic bunlarla açıkça çelişmese bile geçerli değildir. Yalnızca MailMergic’ın Genel Hüküm ve Koşulları geçerlidir.

§ 3 Kullanım koşulları

3.1. Yazılıma ilişkin müşteri hakları

MailMergic, müşteriye sözleşmede belirtilen yazılımı ve ilgili kullanıcı belgelerini sözleşme süresi boyunca kullanması için münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisans verilemez bir hak verir. Yazılım İnternet üzerinden sağlanmaktadır. SaaS hizmetleri için aktarım noktası, MailMergic tarafından kullanılan veri merkezinin İnternet’e yönlendirici çıkışıdır. Müşteri, yazılımı münhasıran sözleşmeye uygun olarak kullanmayı ve üçüncü şahıslara devretmemeyi veya başka bir şekilde üçüncü şahısların erişimine açmamayı taahhüt eder. Müşteri, yazılımın herhangi bir bölümünü ayrı bir uygulama oluşturmak için “tersine mühendislik”, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, çoğaltma veya kullanma hakkına sahip değildir.

Müşteri, MailMergic’ı yazılımın ve ilgili telif haklarının tek lisans sahibi olarak kabul eder. MailMergic’ın tek lisans veren olarak hakları, aksi yazılı olarak düzenlenmedikçe, MailMergic tarafından müşteriye sağlanan yazılımın uzantılarını da ifade eder.

Müşteri, yazılım ve ilgili belgelerle ilgili olarak MailMergic’ın markasını, adını ve patent haklarını kabul eder. Müşteri, programlardaki ve ilgili belgelerdeki telif hakkı bilgilerini veya diğer benzer mülkiyet bildirimlerini kaldıramaz, değiştiremez veya başka bir şekilde değiştiremez.

3.2. Müşterinin veriler üzerindeki hakları

Yazılım tarafından kaydedilen, işlenen ve üretilen veriler, veri merkezinin sunucularında saklanır. Her halükarda, müşteri verilerin tek sahibi olmaya devam eder ve bu nedenle MailMergic’ın herhangi bir zamanda, özellikle sözleşmenin sona ermesinden sonra, MailMergic’ın saklama hakkı olmadan bireysel veya tüm verileri iade etmesini talep edebilir. Veriler, bir veri ağı üzerinden elektronik iletim yoluyla veya ayrı bir anlaşma ile veri taşıyıcılarına teslim edilerek serbest bırakılır. Müşteri, verileri kullanmaya uygun yazılımı alma hakkına sahip değildir.

3.3. Kullanıcıların Kişisel Verilere İlişkin Sorumlulukları

Yüklenen dosyaların yaratıcıları olarak Kullanıcılar, bu dosyalarda görünen kişisel verilerin yürürlükteki düzenlemeler anlamında işlenmesinden sorumludur. Bu itibarla, Kullanıcılar Avrupa Birliği’nde ikamet ediyorsa veya dağıtım listeleri Avrupa Birliği vatandaşlarının kişisel verilerini içeriyorsa, Kullanıcı MailMergic’a 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 sayılı Yönetmelik (“GDPR”) ve 6 Ocak 1978 tarihli 78-17 sayılı Bilgi Teknolojisi Yasası hükümlerine uyacağını garanti eder. Veri Dosyaları ve Sivil Özgürlükler ve özellikle:

 • iletilen dosyalarda yer alan kişisel verilerin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak toplandığını ve işlendiğini;
 • Kullanıcıların veri sahiplerini geçerli kurallara uygun olarak bilgilendirdiğini;
 • uygun olduğunda, veri sahipleri tarafından toplama ve işlemeye izin verildiğini;
 • veri sahiplerinin haklarını yürürlükteki kurallara uygun olarak kullanmalarına izin verileceğini;
 • Kullanıcılar, bilgilerin yanlış, eksik, belirsiz veya güncel olmaması veya veri sahibinin toplanmasını, kullanılmasını, iletilmesini veya saklanmasını yasaklamak istemesi halinde düzeltileceğini, tamamlanacağını, açıklığa kavuşturulacağını, güncelleneceğini veya silineceğini taahhüt eder.

MailMergic platformuna yükledikleri kişisel verilerin saklama sürelerini yönetmekten yalnızca Kullanıcıların sorumlu olduğu ve saklama süresi sona erdiğinde verileri silmenin kendilerine ait olduğu belirtilmektedir. MailMergic, yalnızca Kullanıcılar ile olan sözleşme ilişkisinin sonunda bu verilerin silinmesinden sorumludur.

Buna ek olarak, Kullanıcılar, MailMergic platformuna yüklenen dosyalara GDPR’nin 9. maddesi anlamında “hassas” olarak bilinen herhangi bir kişisel veriyi ve özellikle sağlık verilerini dahil etmemeyi, ayrıca cezai hükümler ve suçlarla ilgili hiçbir veriyi, herhangi bir sosyal güvenlik numarasını veya herhangi bir banka kartı numarasını dahil etmemeyi taahhüt eder. MailMergic, platformunda bu tür kişisel verilerin bulunmasından ve bunlardan kaynaklanabilecek sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu maddenin ihlali durumunda, Kullanıcı herhangi bir sonuçtan tek başına sorumlu olacaktır ve MailMergic’ı garanti etmeyi ve gerekirse tazmin etmeyi taahhüt eder.

3.4 Spam’e Karşı Sıfır Tolerans Politikası

MailMergic’da, herhangi bir e-postanın veya diğer taleplerin meşru olması ve alıcıları tarafından beklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle, müşterilerimizin ürün ve Hizmetlerimizi kullanırken birkaç temel ancak zorunlu kurala uymasını bekliyoruz. Bu bağlamda, bir hesap oluşturmadan ve Hizmetlerimizden birini kullanmaya başlamadan önce bu kuralları okuyup kabul ettiğinizden emin olmalısınız. Her halükarda, bu şartlar ve koşullar, bir hesap oluşturduğunuz ve/veya ürün ve Hizmetlerimizi kullanmaya başladığınız anda geçerlidir ve tüm iş ilişkimiz boyunca bağlayıcı olacaktır. Bunlar, MailMergic Hizmetlerinin Genel Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve tüm MailMergic Kullanıcıları için geçerlidir.

Hizmetlerimizin bir kısmı, e-posta gönderimi için IP’ler/alan adları gibi birçok Kullanıcımız arasında paylaşıldığından, hiç kimsenin davranışının veya Hizmeti kullanımının diğer Kullanıcıları olumsuz etkilemediğinden emin olmalıyız. Ortak altyapımızdaki kazaları önlemek ve tüm Kullanıcılar için standartlarımıza uygun bir Hizmet kalitesi sağlamak için platformumuzun kullanımına bazı kısıtlamalar getirmemiz gerekiyor.

Sonuç olarak, mevcut İstenmeyen Posta Önleme Politikamıza uyulmaması, Genel Kullanım Koşullarımızda açıklanan askıya alma sürecine uygun olarak, itibarımıza veya Hizmetlerimizin küresel verimliliğine herhangi bir zarar gelmesini önlemek için hesabınızın tamamının veya hesabınızdaki belirli hizmetlerin derhal askıya alınmasına veya kısıtlanmasına neden olabilir.

Daha önce açıklandığı gibi, MailMergic’da e-postaların alıcılar tarafından beklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle aşağıdaki kurallar geçerli olmalıdır. Bu kurallar kapsamlı değildir ve MailMergic, Hizmetin verimliliğini etkileyebilecek herhangi bir davranış için Kullanıcılarının Hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

Sonuç olarak, mevcut İstenmeyen Posta Önleme Politikamıza uyulmaması, itibarımızın veya Hizmetlerimizin küresel verimliliğinin zarar görmesini önlemek için hesabınızın tamamının veya belirli hizmetlerin derhal askıya alınmasına veya kısıtlanmasına neden olabilir.

3.4.1 Aşağıdakiler gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasaklanmış içerik
 • Yasa dışı faaliyetler
 • Yasa dışı uyuşturucular
 • İlaçlar/ilaçlar dahil olmak üzere sahte ürünler
 • Bilgisayar korsanlığı programları
 • Bomba montajı veya yapımı için talimatlar
 • Patlayıcılar veya diğer silahlar (ateşli silah olsun ya da olmasın)
 • Çocuklara yönelik şiddet içeren veya şiddeti teşvik eden materyaller
 • CAN-SPAM, GDPR, LGPD, CASL gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere anti-spam yasalarını ihlal eden tüm iletiler
 • Nefret söylemi ve yasaklanmış her türlü dil (hakaret, hakaret, iftira, aşağılama vb.)
3.4.2 Platformumuzda kabul edilmeyen içerik ve sektörler

Yılların tecrübesi sayesinde, bazı faaliyetlerin, kesinlikle yasa dışı olarak kabul edilmemesine rağmen, çok kötü sinyaller ürettiğini ve normal ortalamadan daha yüksek bir kötüye kullanım/şikayet oranı oluşturduğunu fark ettik. Hizmetlerimizin seviyesini tüm müşterilerimiz için standartlarımıza uygun tutmak için, aşağıdaki konuları ve sektörleri artık kabul etmemeye karar verdik:

 • Döviz değişimi, sahte hisse senetleri ve borsa işlemleri
 • “Hızlı zengin olma” vaatlerinde bulunan ev işi teklifleri, pasif olarak veya hiç çaba harcamadan para kazanma teklifleri, finansal paketler ve piramit şemaları
 • Müstehcen pornografi veya e-ticaret
 • Erektil problemler için çareler
 • Toplu işe alım talebi (iş kurullarının herhangi bir akıllı segmentasyon olmadan mümkün olan en fazla sayıda adaya gönderim yapması, adayların şirketlere toplu iş başvurusu göndermesi)
 • Kimliği belirli bir reklamverenden iletişim almak için açık rıza göstermeyen kişilerin adreslerini içeren siyasi nitelikteki listeler (konsolosluk, devlet listeleri vb.). Bir e-posta adresinin bir Konsolosluk veya Büyükelçiliğe verilmiş olması, katılma taahhüdünün kanıtı olarak kabul edilmeyecektir.
 • Siyasi açıdan hassas konular
 • İlk Para Arzı (ICO)
 • Forex ticareti ile ilgili tüm
 • Borç tahsilatı
 • Başkalarına karşı şiddeti veya nefret söylemini teşvik etmek ya da diğer insanlara doğrudan saldırmak veya tehdit etmek
 • Yanlış bilgilendirme (“Sahte haberler”)
 • Güvenlik servisleri “kimlik avı simülasyonları” yapıyor
3.4. Kullanım şartlarının ihlali

Belirtilen kullanım koşullarının ihlali durumunda, MailMergic sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, MailMergic, sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan müşteriye karşı tazminat talebinde bulunma hakkını da saklı tutar. Halihazırda yapılmış olan ödemelerin tamamen, kısmen veya hiç iade edilip edilmeyeceği MailMergic’ın takdirindedir.

3.5. Sözleşme süresi ve fesih

SaaS hizmetinin sağlanması için minimum süre 1 aydır. İptal olmaması durumunda sözleşme süresi otomatik olarak bir ay daha uzatılır. Tutarlar, en son kaydedilen otomatik ödeme veya kredi kartı verilerinden toplanır.

MailMergic, özellikle otomatik ödemelerin veya kredi kartı tahsilatlarının başarısız olması durumunda önemli bir nedenle fesih hakkına sahiptir.

Hesap art arda 180 günden fazla hareketsiz kalırsa (yani oturum açma yok, ücretli bir planda aktif abonelik yok), hesapla ilgili tüm verileri (şablon verileri, dosyalar, kullanıcı/oturum açma verileri dahil) geri alınamaz bir şekilde silme hakkımızı saklı tutarız. Silme işlemi ile sözleşme de başka bir bildirimde bulunulmaksızın feshedilir.

§ 4 Bakım koşulları ve servis seviyesi

4.1. Diğer geliştirmeler / performans değişiklikleri

MailMergic, sözleşme imzalandıktan sonra teknik ilerleme ve performans optimizasyonu sırasında performansta daha fazla gelişme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar (örneğin, daha yeni veya farklı teknolojiler, sistemler, süreçler veya standartlar kullanarak). Performansta önemli değişiklikler olması durumunda, MailMergic müşteriyi zamanında bilgilendirecektir. Hizmet değişiklikleri sonucunda müşteri için önemli dezavantajlar ortaya çıkarsa, müşteri değişiklik tarihinde sözleşmeyi olağanüstü feshetme hakkına sahiptir. Müşteri, hizmet değişikliği bildirimini aldıktan sonra iki hafta içinde sözleşmeyi feshetmelidir.

Yazılımın yeni sürümleri kullanıma sunulduğunda, MailMergic müşteriye ilgili yeni sürüm için Bölüm 3’te listelenen hakları verir.

4.2. Sistemin çalışması

MailMergic, sağlanan yazılımın, müşterinin gereksinimlerine uygun bir ortamda ve konfigürasyonda ve müşterinin kullanım amacına uygun donanım üzerinde çalıştırılmasını sağlar. Buna sunucuların sayısı ve türü, düzenli yedeklemeler, ölçeklenebilirlik, güç kaynağı, klima, güvenlik duvarı, virüs kontrolü, geniş bant internet bağlantısı dahildir.

4.3. Sistem kullanılabilirliği

İnternetteki yönlendirici çıkışındaki veri merkezi ağının kullanılabilirliği yıllık ortalama %99’dur. İnternet’e istemci tarafı bağlantısı müşterinin sorumluluğundadır. Bu, SaaS hizmet kapsamının bir parçası değildir. Arıza süresi tam dakika olarak belirlenir ve arıza giderme sürelerinin toplamından hesaplanır.
yıl. Bu, MailMergic’ın optimizasyon ve performans geliştirme için bakım pencereleri olarak tanımladığı dönemleri ve ayrıca MailMergic’ın kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan sorun gidermede zaman kaybını ve mücbir sebeplerden kaynaklanan arızaları içermez.

4.4. Sistem kullanılabilirliği bozuklukları

Sistem kullanılabilirliğindeki kesintiler, öğrenildikten hemen sonra müşteri tarafından bildirilmelidir. Arızayı bildirmeden önce, müşteri sorumluluk alanını kontrol etmelidir. Destek süreleri içinde alınan arıza raporlarında, arıza giderme işlemi iki saat içinde başlar. Arıza raporları olması durumunda,
destek saatleri dışında alınırsa, arıza giderme bir sonraki iş gününde başlar. Müşterinin sorumlu olduğu kusur gidermedeki gecikmeler (örneğin, müşteri tarafında bir irtibat kişisinin bulunmaması nedeniyle) hata giderme süresine dahil edilmez.

§ 5 Garanti

En son teknolojiye göre, tüm uygulama koşullarında yazılım hatalarını dışlamak mümkün değildir. Bununla birlikte, MailMergic, www.mailmergic.com’da adı geçen yazılımın prensipte kullanılabileceğini garanti eder. Sınırlama süresi bir yıldır.

Yazılımdaki ve ilgili belgelerdeki hatalar, MailMergic tarafından makul bir süre içinde ücretsiz olarak giderilecektir. Bu düzeltme talebinin ön koşulu, hatanın tekrarlanabilir olmasıdır. MailMergic, garanti yükümlülüğünü yerine getirmek için düzeltebilir veya yenisini teslim edebilir. Özellikle, MailMergic, garanti yükümlülüğünü yerine getirmek için müşteriye yazılımın yeni bir sürümünü sağlayabilir. MailMergic’ın, müşterinin sözleşmeye uygun olarak kullanmasına izin veren hatalı işleve alternatif bir çözüm sunması durumunda sorun giderme ile aynıdır.

Yazılımın sözleşmeye uygun olarak kullanılmaması durumunda garanti talepleri hariç tutulur. Ayrıca, müşteri sözleşmede belirtilen yazılımda değişiklik veya uzatma yaparsa, müşteri hataların nedensel olarak değişiklikler veya uzatmalarla ilgili olmadığını kanıtlayamadığı sürece garanti talepleri hariç tutulur.

Büyük bir program hatası, belirtilen koşullara uygun olarak MailMergic tarafından giderilmezse, müşteri aylık SaaS ücretinde indirim talep edebilir. MailMergic, hata düzeltmenin makul bir çabayla üretilmesinin mümkün olmaması durumunda aynı hakka sahiptir. Sorun giderme sırasında sorunların işletim hatalarından veya müşteri tarafından uygunsuz kullanımdan kaynaklandığı ortaya çıkarsa, MailMergic, harcanan çaba için uygun bir ücret talep edebilir.

MailMergic, müşterinin bireysel gereksinimlerinin sözleşmede adı geçen yazılım tarafından yerine getirilmesini garanti etmez. Bu, özellikle istenen ekonomik başarının elde edilememesi için geçerlidir. MailMergic’a karşı garanti talepleri yalnızca doğrudan müşteri tarafından kullanılabilir ve devredilemez.

§ 6 Sorumluluğun sınırlandırılması

Sözleşmeden doğan yükümlülüklerden ve haksız fiillerden kaynaklanan görev ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri, yalnızca kasıtlı veya ağır ihmalkar davranışın kanıtlanabilmesi durumunda MailMergic’a ve onların vekil temsilcilerine ve vekil temsilcilerine karşı ileri sürülebilir. Yukarıda belirtilen sorumluluk reddi, temel sözleşme yükümlülüklerinin (temel yükümlülükler) ihlali için geçerli değildir. MailMergic’ın garantili mülkler, kişisel yaralanma ve zorunlu yasal hükümler için sorumluluğu da etkilenmez. MailMergic, mücbir sebeplerden, özellikle küresel iletişim ağlarının arızalanmasından veya aşırı yüklenmesinden kaynaklanan hizmet kesintilerinden sorumlu değildir. Bu nedenle müşteri ifa yükümlülüğünde bir azalma talebinde bulunamaz. MailMergic, hizmetleri aracılığıyla yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir. Gönderen, bunların doğruluğundan, eksiksizliğinden ve güncelliğinden sorumludur. MailMergic, veri iletimi sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle müşteri tarafında doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Hasarlar için olası bir sorumluluk, yıllık ücret miktarı ile sınırlıdır. Veri kaybından kaynaklanan zarara ilişkin sorumluluk, verilerin düzgün bir şekilde yedeklenmesi durumunda ortaya çıkacak miktarla sınırlıdır, ancak yıllık ücretten fazla olamaz. Müşteri tarafından yapılan tazminat talepleri, BGB Bölüm 202’nin hükmüne bakılmaksızın, ortaya çıktıktan bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. Bu kısaltma, MailMergic’ın ağır ihmal veya kasıtla hareket etmesi durumunda geçerli değildir.

§ 7 Ücretlendirme

SaaS hizmetleri için sözleşmede kararlaştırılan aylık bir ücret alınır. Tahakkuk eden ücretler peşin olarak faturalandırılacaktır.

§ 8 Ödeme koşulları

Ödemeler otomatik ödeme veya kredi kartı takası ile yapılır. Son ödeme tarihi aşılırsa, temerrüt durumunda yardımlar kısıtlanabilir.

Müşteri, yasal olarak belirlenmiş talepler veya MailMergic tarafından yazılı olarak kabul edilen talepler olmadıkça, MailMergic’a karşı talepleri mahsup etme hakkına sahip değildir.

§ 9 Gizlilik, veri koruma

Sözleşme tarafları, sözleşme konusu bağlamında edinilen bilgileri – özellikle teknik veya ekonomik verileri ve diğer bilgileri – gizli tutmayı ve bunları yalnızca sözleşmenin amacı için kullanmayı taahhüt eder.

Bu, kamuya açık olan veya sözleşme taraflarınca yetkisiz işlem veya ihmal olmaksızın kamuya açık hale gelen veya bir mahkeme emri veya yasa nedeniyle kullanıma sunulması gereken bilgiler için geçerli değildir. Müşteri sorunları için destek desteği alınması durumunda, müşteri kayıtlarına ulaşmak gerekebilir. Erişim, müşteri ile bir web toplantısı veya veritabanı analizi yoluyla olabilir. Bu erişim, ilgili destek tedbirinin süresi ile sınırlıdır.

Kişisel verilerin sözleşme konusu kapsamında işlenmesi gerekiyorsa, MailMergic ve müşteri yasal veri koruma düzenlemelerine uyacaktır.

MailMergic, müşteriye Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) uyarınca müşteri verilerinin saklandığını bildirir.

§ 10 Bölünebilirlik maddesi

Bu hüküm ve koşulların bir hükmünün etkisiz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.

§ 11 Yorumlama

Bu Terimler Almanca olarak yazılmıştır. Bu Sözleşmenin tercüme edilmiş herhangi bir versiyonunun Almanca versiyonla çelişmesi durumunda, Almanca versiyon geçerli olacaktır.

§ 12 Geçerli yasa, yargı yeri

Alman hukuku geçerlidir. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri Frankfurt Main, Almanya’dır.

§ 13 Cayma hakkı

Cayma hakkı

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz.

İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için, bu sözleşmeden çekilme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bize (RentMozart, Lennart Guth, Bahnstraße 19a, 65843 Sulzbach, Almanya veya [email protected]) bildirmelisiniz. Bu amaçla ekteki örnek cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir:

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve bize geri gönderin).

 • Kime: PDF Posta Birleşmesi, Lennart Guth, Bahnstraße 19a, 65843 Sulzbach, Almanya.
 • Aşağıdaki hizmetin sağlanması için akdettiğim sözleşmeyi iptal ediyorum:
 • Sipariş tarihi:
 • Tüketicinin adı:
 • Tüketicinin adresi:
 • Tüketicinin imzası (sadece kağıt üzerinde iletişim durumunda):
 • Tarih:

Ayrıca www.mailmergic.com web sitemizdeki örnek cayma formunu veya başka bir açık beyanı elektronik olarak doldurabilir ve gönderebilirsiniz. Bu seçeneği kullanırsanız, size derhal böyle bir iptal aldığımıza dair bir onay (örneğin e-posta ile) göndereceğiz.

İptal süresine uymak için, iptal hakkınızı kullandığınıza dair bildiriminizi iptal süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterlidir.

Geri çekilmenin sonuçları

Bu sözleşmeden çekilirseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size vermiş olacağız (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmekten kaynaklanan ek masraflar hariç), bu sözleşmeyi iptal ettiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren derhal ve en geç on dört gün içinde geri ödenecektir. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanacağız; Bu geri ödeme için hiçbir durumda sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Hizmetlerin iptal süresi içinde başlamasını talep ettiyseniz, bu sözleşmeyle ilgili olarak iptal hakkının kullanıldığını bize bildirdiğiniz zamana kadar halihazırda sağlanan hizmetlerin oranına karşılık gelen makul bir tutarı bize ödemeniz gerekir Sözleşmede sağlanan hizmetlerin toplam kapsamına kıyasla.